close

STUNNING LURE

Umeda
CATEGORY : BOUTIQUE
  • BOUTIQUE
  • March 2006
  • Umeda,Osaka

CLIENT
Stunning Lure co.,ltd.

INTERIOR DESIGN
Shuichi Iizawa
Yasushi Tsuchida
(Horse Bone Brothers co.)

LIGHTING DESIGN
Natsuko Yamashita(n2)

INTERIOR CONSTRUCTION
Ishimaru co.,ltd.

PHOTO
Shinichi Sato