close

STUNNING LURE

Shinjuku
CATEGORY : BOUTIQUE
  • BOUTIQUE
  • May 2008
  • Shinjuku,Tokyo

CLIENT
Stunning Lure co.,ltd.

INTERIOR DESIGN
Shuichi Iizawa
Junko Kobayashi
(Horse Bone Brothers co.)

LIGHTING DESIGN
Natsuko Yamashita(n2)

INTERIOR CONSTRUCTION
Ishimaru co.,ltd.

PHOTO
Shinichi Sato